צריכים הלוואה להגשים חלום?

קודם כל פונים לקבוצת ישראכרט

ללא ערבים וללא בטחונות

קבלת הכסף תוך שלושה ימי עסקים

על בסיס הכרטיס

1-800-800-900

למחזיקי כרטיס לייף סטייל פלוס ישראכרט / לייף סטייל אמריקן אקספרס. המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. האשראי יועמד במסגרת מוצר "אשראי מהיר" בכרטיס לייף סטייל פלוס ויחולו על העמדת האשראי התנאים הקבועים בהסכם כרטיס חיוב. אין בהודעה זו כדי לחייב את ישראכרט בהעמדת האשראי באופן מלא או חלקי ולישראכרט יהיה שיקול הדעת מוחלט באם להיענות לבקשה או לדחותה. טל"ח.